تاریخ انتشار  :  10:00 صبح ۱۳۹۲/۹/۲۵
تعداد بازدید  :  607
Print
   
اهداف مصاحبه

هر مصاحبه به هر حال در جستجوي جمع آوري يك سري اطلاعات از افراد يا درباره فرد يا افرادي خاص است.

عمده ترين اهداف مصاحبه شامل 3 مورد:

1- جمع آوري اطلاعات.

2- آگاهي دادن و مطلع ساختن.

3- تحريك و برانگيختن است.

هر مصاحبه به هر حال در جستجوي جمع آوري يك سري اطلاعات از افراد يا درباره فرد يا افرادي خاص است.

مصاحبه نه فقط براي بدست آوردن عقايد و نظرات اشخاص نسبت به خودشان مورد استقبال قرار مي‌گيرد، بلكه از اين طريق ممكن است نظرات ايشان را راجع به اعمال شخصي ديگر، دولت، قانون‌گذار، يك حزب و گروه سياسي، اجتماعي يا مذهبي و غير آن كه مورد توجه باشد، بدست آورد. اما منظور از تحريك و برانگيختني كه به عنوان سومين هدف مصاحبه ذكر شده ايجاد حساسيت فكري و نگرشي خاص نسبت به فرد مصاحبه شونده يا موضوع خاص مصاحبه است به اين ترتيب احساس و توجه مخاطبين نسبت به موضوع با فرد مصاحبه شونده تحريك و برانگيخته مي‌شود.به هر حال در مصاحبه اهداف گوناگوني دنبال مي شود ممكن است مصاحبه به منظور جمع آوري اطلاعات، ارزيابي طرف مقابل، اقناع و تغيير عقيده شخص، راهنمايي و توضيح برخي مسائل و يا جهت استخدام در زمينه‌هاي مختلف خبري و ... باشد.

مصاحبه‌كننده كيست؟

مصاحبه‌كننده بايد بتواند در هر وضعيت دشوار و غير عادي ارتباط خود را با مصاحبه شونده برقرار سازد. حجم اطلاع و ارتباط مصاحبه شونده را ارزيابي مي‌كند و فوراً در ذهن خود از اطلاعات و مجهولات چشم اندازي نو بيابد و تصميم بگيرد كه در هر لحظه چه سوالي را بايد مطرح كرد. ويژگي‌هايي چون عدم اعتماد به نفس، داشتن روحيه كارمندي، بي‌علاقگي به حرفه، ناتواني در مقابله با برخوردهاي ذهني، عقيدتي، سياسي و ... هر يك مي‌تواند كم . بيش با درجات مختلف، مانع بزرگي در موفقيت مصاحبه شود.

انواع مصاحبه

مصاحبه با توجه به عناصر متعددي كه در پديده «ارتباط» وجود دارد، مي‌تواند انواع بي‌شماري داشته باشد. مصاحبه را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلفي تقسيم‌بندي كرد كه اصلي‌ترين آنها به قرار زير است:

الف- از نظر حلقه‌هاي ارتباطي.

ب- از نظر نوع ارتباط.

پ- از نظر محتوا.

ت- از نظر هدف ارتباطي.

ث- از نظر نقش مصاحبه‌كننده.

ج- از نظر معني (مطالعه قبل از مصاحبه).

منظور از نوع ارتباط اين است كه آيا مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده در ارتباط چهره به چهره هستند يا وسيله‌اي ارتباطي مثل تلفن، دورنما، پرسشنامه، شكلي غير مستقيم و با واسطه به مصاحبه داده است؟ 

از نظر محتوا مصاحبه ممكن است سطحي يا عمقي، تك موضوعي يا چند موضوعي و به تعبيري يك بعدي يا چند بعدي باشد. از نظر هدف ارتباط بايد گفت ممكن است هدف و موضوع مصاحبه از قبل بين مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده توافق شده باشد و يا امكان دارد بدون توافق قبلي به صورت كاملاً باز و آزاد در مورد مسائل مختلف انجام گيرد.

منظور از نقش مصاحبه كننده اين است كه مصاحبه‌گر نقش دعوت كننده به مصاحبه را داشته يا اين كه از سوي مصاحبه شونده به انجام مصاحبه دعوت شده است. از نظر معني منظور اين است كه آيا مصاحبه‌گر قبلاً داده ها و اطلاعاتي از شخص مصاحبه شونده و موضوع مصاحبه به دست آورده يا بدون مطالعه قبلي دست به انجام مصاحبه زده است.

 


نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال

تعداد بازدید
نشانی: بندرعباس.بلوار آیت الله غفاری ، کوچه مدرس 2 ، روبه روی اداره آگاهی ، حوزه هنری استان هرمزگان تلفن: 8 - 07633313197 نمابر: 07633313309
تمامی حقوق این سایت متعلق به حوزه هنری هرمزگان می‌باشد توسعه یافته در سامانه یکپارچه وبسایت های سامانی - نگار
All Right Reserved Negar Company 2000-2007 | نقشه سايت
Skip Navigation Links
صفحه اصلی