مقالات-ادبیات پایداری
مقالات پژوهشی با موضوع تئاتر
مقالات پژوهشی با موضوع تئاتر
مقالات و پژوهشهای ارائه شده در این بخش می تواند منبع مناسب تحقیقاتی و فکری برای هنرمندان و پژوهشگران باشد.
اهداف مصاحبه
اهداف مصاحبه
هر مصاحبه به هر حال در جستجوي جمع آوري يك سري اطلاعات از افراد يا درباره فرد يا افرادي خاص است.
مصاحبه هدايت شده و مصاحبه آزاد
مصاحبه هدايت شده و مصاحبه آزاد
مصاحبه‌اي را هدايت شده مي‌گويند كه مصاحبه كننده هدف معيني دارد و سعي مي‌كند فقط جواب‌هايي در حد موضوع طرف توجه خود از مصاحبه شونده بدست آورد
تنظيم مصاحبه
تنظيم مصاحبه
مقدمات مصاحبه را فراهم كرديم و سپس مصاحبه را انجام داديم و حالا وقت آن رسيده است كه نتيجه تلاش خود را به صورت مكتوب ارايه دهي
مصاحبه چیست ؟
مصاحبه چیست ؟
مصاحبه مكالمه و گفتگو واژه هايي بسيار نزديك به هم هستند اما در حقيقت هر كدام تفاوت هايي در معنا و كاربرد با ديگري دارند
ملاحظاتي در مورد نقد شعر دفاع مقدس
ملاحظاتي در مورد نقد شعر دفاع مقدس
نقد هنري كه نقد ادبي از زير مجموعه هاي آن محسوب مي گردد، نوعي تفسير، تحليل و ارزشگذاري اثر به منظور درك عميق آن و يافتن هستي زيبايي شناسانة آن است
بررسي ساختار و محتواي شعر سپيد دفاع مقدس
بررسي ساختار و محتواي شعر سپيد دفاع مقدس
نمادگرايي در حوزه‌ي شعر سپيد مقاومت
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺷﻌﺮ ﭘﺎﻳﺪاری
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺷﻌﺮ ﭘﺎﻳﺪاری
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ادﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن از اﻫﻤﻴّﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ.
بررسی سير وتحول شعر  پایداری کشور فلسطین درقرن بیستم-
بررسی سير وتحول شعر پایداری کشور فلسطین درقرن بیستم-
محمد علی ترکمان عزیزی(کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب)- دبیر عربی منطقه گل تپه
زن در ادبيات داستاني دفاع مقدس
زن در ادبيات داستاني دفاع مقدس
دكتر محمدرضا عمرانپور، استاديار دانشگاه اراك
تعداد بازدید
نشانی: بندرعباس.بلوار آیت الله غفاری ، کوچه مدرس 2 ، روبه روی اداره آگاهی ، حوزه هنری استان هرمزگان تلفن: 8 - 07633313197 نمابر: 07633313309
تمامی حقوق این سایت متعلق به حوزه هنری هرمزگان می‌باشد توسعه یافته در سامانه یکپارچه وبسایت های سامانی - نگار
All Right Reserved Negar Company 2000-2007 | نقشه سايت
Skip Navigation Links
صفحه اصلی