معرفی استان هرمزگان

بناهای تاریخیمهمترين آثار تاريخي اين شهرستان عبارت اند از :

1-كلاه فرنگي : اين بناي زيبا ، از دوران صفوي است و درگذشته اداره گمرك بندرعباس درآن قرار داشته است .

2- سكه هاي سورو

ازكوي سورو ،‌در باختر شهر بندرعباس ، سكه هاي زيادي از دوران بازرگاني تاريخي ، به ويژه دوران ساساني ، صفوي و قاجار به دست آمده است ، كه درموزه بندرعباس نگاهداري مي شود.

3- مسجد جامع

4- مسجد منبر كهنه

5- آرامگاه امام زاده سيد مظفر

6- مسجد ناصري

7- مسجد صحراباغي

8- مسجد گله داري

9- آرامگاه امام زاده سيد كامل

10- آرامگاه شاه محمد تقي

11- زيارتگاه خضر
12- معبد هندوها : معبد هندوها يا بت گوري ، در خيابان امام خميني بندرعباس قرار گرفته و سبك معماري آن ، متاثر از معماري هندي است . اين بنا ازيك اتاق چهار گوش مياني ،‌كه در روي آن گنبد معبد قرار گرفته تشكيل شده است . ساختمان بتگوري ،‌درسال 1310 ه.ق در روزگار حكومت محمد حسن خان سعد الملك انجام يافته است .

 آب انبارهاي لافت : قشم

آب انبارهاي بزرگي در آبادي لافت وجود دارند . دركناره شمال خاوري روستاي لافت ، در روزگارمادها و هخامنشي ها ، مردمان جزيره قشم ، آبگير بزرگي در دامنه كوه لافت كنده براي نگاهداري آب از آن ها استفاده كرده اند ، اما دردوران هخامنشي كه لافت به عنوان پايگاه بزرگ دريايي انتخاب شده است ، سپس 86 حلقه چاه كه قطر بزرگترين آن ، 230 سانتيمتر و كوچك ترين آن ها ، 180 سانتيمتر و ژرفاي 34 و 25 متر است كنده اند .


خرابه هاي خربس

در15 كيلومتري جنوب باختري قشم و دركناره درياي پارس ودر محلي به اندازه 3× كيلومتر ، خرابه هايي وجود دارد كه باران هاي موسمي ، بخش بزرگي ازآن ويران ساخته است ، سفال هاي پراكنده در خرابه ها ، بيانگر سكونت در دوران اشكاني ، ساساني و اسلامي است .

با كاوش بخشي از اين خرابه ها، آثار ساختماني آشكار شده كه شامل اتاق ها و راهروهاي زيادي است . بيشتر ديوارهاي دوران اسلامي بر روي پي هاي پيشين ،‌به ويژه دوران اسلامي بنا شده اند .

دژهاي پرتغالي

آثار دژ پرتغالي ها ، در قشم و دژهاي ديگري در خاور لافت سرشناس به دژهاي نادري كه با توپهاي بزرگ آن روزگار مجهز بوده است ، وجود دارد .


جزيره هرموز : كاخ بي بي گل

درميانه تيغه شماي كوهستان هرموز ، دربالاي راس يك صخره ، كه ديد خوبي به سوي باختر و خاور و جاده هرموز دارد ،‌ويرانه اي است به نام بي بي گل قلعه كه راه مارپيچ شيب داري به آن ختم مي شود . اين خرابه ازيك برج ديده باني است كه تنگه هرموز را زير نظر داشته واز آن جا به دژ پرتغالي نشانه مي داده اند .بي بي گل قلعه با اين كه نام اسلامي دارد ، تاسيساتي پرتغالي است ، كه شامل يك بناي نيمه فرو ريخته در راس صخره يك راه ژله و يك ديوار سنگي نگاهدانده ، دردامنه كوه است .

دژ پرتغالي ها

پرتغالي ها كه درسال 1507م ، به جزيره هرموز گام نهادند ، درآن جا پايگاه و تاسيسات دريايي برپا خاستند . پرتغالي ها ، نخست پايگاه دژ مانند خود درگوشه شمالي جزيره رابه دژي تبديل كردند .

 

اين بنا كه پهنه اش 80×90 متر است شامل يك دژ پنج گوشه اي است ، كه نيمه جنوبي بازمانده ديوار آن به خاطره بناهاي جديد و تقويتي اي كه شالوده اساس دژ رادربردارد ، هنوز پابرجاست . ازديوار سراسري كه هنوز هم ديده مي شود ، تاسيسات دروازه زيربناي يك كاخ ، همان گونه كه بايسته يك دژ اروپايي سده ميانه بوده ، بازمانده است . درحياط، آب انباري وجود دارد كه به دليل عرضه يك نمونه ازهنرطاق ضربي اواخر دوره گوتيك . از اهميت ويژه اي برخورداراست .
شهرستان بندرلنگه : دژ لشتان

      دژ لشتان ، در 6 كيلومتري شهر بندرلنگه قراردارد و تاريخ بناي آن ، 904 ه .ق است . شماري براين باورند كه اين بنا اززمان چيرگي پرتغالي ها برخليج فارس است ، ولي شماري براين باورند كه بناي دژلشتان به دوران هخامنشي مي رسد وديرينگي آن ، بيش از 2 هزار سال است و دراين دژ چندين گورستان ، ده ها بركه آب ، انبار آذوقه و آثار ديگري برجاي مانده است .

تعداد بازدید
نشانی: بندرعباس.بلوار آیت الله غفاری ، کوچه مدرس 2 ، روبه روی اداره آگاهی ، حوزه هنری استان هرمزگان تلفن: 8 - 07633313197 نمابر: 07633313309
تمامی حقوق این سایت متعلق به حوزه هنری هرمزگان می‌باشد توسعه یافته در سامانه یکپارچه وبسایت های سامانی - نگار
All Right Reserved Negar Company 2000-2007 | نقشه سايت
Skip Navigation Links
صفحه اصلی